сряда, 1 Юли, 2015всички новини

Проектът "Приятелство без етнограници" приключи успешно

С детско парти за участниците в проект "Приятелство без етнограници" приключиха планираните дейности по проекта. Децата и учениците получиха подаръци, сертификат за участие и много положителни емоции.
Проектът "Приятелство без етнограници" бе реализиран от Център за подкрепа и личностно развитие- Бургас и бе финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Началото на дейностите по проекта бе през месец октомври 2014 г. и включваше 12 различни дейности, свързани със създаването на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство между децата от арменски и български произход. В проекта взеха участие 25 арменчета и 25 българчета, на възраст между 6 и 18 години. Партньор на ЦПЛР- Бургас в реализирането на проекта бе Фондация Биоразнообразие, с активното участие на арменското женско дружество ХОМ-Бургас.
Екипът на ЦПЛР-Бургас, реализирал проекта, благодари на всички включили се в "Приятелство без етнограници".