понеделник, 24 August, 2020всички новини

За първи път Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас  спечели финансиране по програма "Еразъм+" на Европейската комисия, Ключова дейност 2 сектор "Училищно образование", проекти "Стратегически партньорства за обмен на добри практики". Проектът е подаден от името на нашата организация.  Нашият проект "Play and Talk with Me"   е с одобрено финансиране от 147 850 евро. Партньори в проекта са образователни институции от Финландия, Турция, Унгария и Испания. През следващите две години ще си партнираме с колеги, които работят в сферата на ранночуждоезиковото образование и ще бъдат споделени добри практики в преподаването на английски език.