сряда, 16 Септември, 2020всички новини

От събеседване за длъжността „Кариерен консултант”

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД -11-99/08.09.2020 г. на директора на ЦПЛР-Бургас, в състав:

Председател – Виктория Димова – заместник – директор и членове:

 1. Мария Георгакева – кариерен консултант
 2. Кристиян Колев – кариерен консултант

Проведе събеседване с явилите се кандидати:

 

 1. Вх. № - АСД – 03 – 471/ 02.09.2020 г.
 2. Вх. № - АСД – 03 - 481/ 08.09.2020 г.
 3. Вх. № - АСД – 03 -485/ 09.09.2020 г.
 4. Вх. № - АСД – 03 -486/ 09.09.2020 г.
 5. Вх. № - АСД – 03 -480/ 08.09.2020 г.
 6. Вх. № - АСД – 03 -489/ 10.09.2020 г.
 7. Вх. № - АСД – 03 -470/ 01.09.2020 г.
 8. Вх. № - АСД – 03 -488/ 10.09.2020 г.

Не се явиха кандидатите със следните входящи номера:

        Вх. № - АСД – 03 -482/ 08.09.2020 г.

        Вх. № - АСД – 03 -476/ 03.09.2020 г.

        Председателят на комисията обяви регламента за провеждане на интервюто:

 • Кандидатите се оценяваха с оценки до 20 по всеки критерий от всеки член на комисията
 • Максималният резултат, който кандидатът може да получи, е 80 точки
 • Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване
 • Комисията вписа оценките си в отделни за всеки от кандидатите карти – приложение към протокола
 • Съгласно правилата за провеждане на конкурса, окончателната оценка на всеки кандидат се формира от средноаритметичния резултат.

 

След приключване на събеседването, конкурсната комисия класира кандидатите  по следния начин:

Вх. номер

Точки

1.

Вх. № - АСД – 03 - 488/ 10.09.2020 г.

 

80

2.

Вх. № - АСД – 03 – 471/ 02.09.2020 г.

 

80

3.

Вх. № - АСД – 03 - 485/ 09.09.2020 г.

 

69

4.

Вх. № - АСД – 03 - 470/ 01.09.2020 г.

 

59

5.

Вх. № - АСД – 03 - 486/ 09.09.2020 г.

 

55

6.

Вх. № - АСД – 03 – 481/ 08.09.2020 г.

 

52

7.

Вх. № - АСД – 03 - 489/ 10.09.2020 г.

 

50

8.

Вх. № - АСД – 03 - 480/ 08.09.2020 г.

 

45

 

Предвид равния брой точки на двама от кандидатите и на основание Заповед № РД09-5808/ 01.02.2019 г.и Приложението към нея, комисията предлага на Директора на ЦПЛР-Бургас да сключи трудови договори за заемане на длъжността „Кариерен консултант” с класираните на първо място:

 

Мариета Иванова Иванова

Силвия Радева Колдамова

 

Членове на комисията:

 1. Виктория Димова – заместник- директор на ЦПЛР-Бургас
 2. Мария Георгакева – кариерен консултант в ЦПЛР-Бургас
 3. Кристиян Колев – кариерен консултант в ЦПЛР-Бургас