петък, 12 Март, 2021всички новини

На 11 март 2021 г. от 9:30 ч. в сградата на ЦПЛР-Бургас, ет. 2 се проведе Общо събрание, на което се представи информация за разпределението на средствата при изпълнение на бюджета за 2020 г. и начален план и представяне на бюджет 2021 г.

Присъстваха 26 учители, служители и родители.

Приложени са Протокол от Общото събрание и разпределението на средствата по параграфи.