четвъртък, 7 Ноември, 2019всички новини

Линк за регистрация на учителите за получаването на кредити и сертификати, да се попълни до 10.11.2019 г (неделя): https://www.niokso.bg/certificate_details.html?id=23588