сряда, 15 Юни, 2016всички новини

Във връзка с приемане на новия закон за за училищното и предучилищното образование,
се проведе работна среща за обмяна на опит с колегите от ЦПЛР-Ямбол.