вторник, 20 Февруари, 2018всички новини

5-ма международно сертифицирани консултанти работят с ученици от общинските училища и ги ориентират безплатно към подходящи гимназии и специалности. От януари тази година консултанската дейност се реализира в Центъра за подкрепа на личностното развитие . Консултантите посещават учебните заведения и организират индивидуални и групови срещи на ул ."Райна княгиня" №11, обясни един от тях Мария Георгакева. Срещите преминават на няколко етапа:
"Задължително е определяне на интереси, способности, ценности и нагласи. Ние разполагаме с батерии от психологически въпросници. Попълва се тест онлайн от ученика.След това излиза изключително подробен доклад.В него са посочени неговите силни страни, препоръчват му се професии, профили. На базата на този доклад ние вече оказваме подкрепа на детето да вземе своето решение.Съответно съставяме план за реализиране на взетото решение."
В центъра се приемат и ученици и родители, а в края на март ще бъде организиран форум „ Къде да уча“, където ще бъдат представят специалности и училища от бургаска община. Идеята е ученици да презентират гимназиите, в които се обучават по нетрадиционен и иновативен начин. Събитието ще се проведе в Морското казино на 28-ти и 29-ти март.