петък, 11 Октомври, 2013всички новини

Участие на Пепа Ангелова и Николина Стоянова с презентация в Регионална кръгла маса на тема "Превенцията на ХИВ, СПИН, зависимости и рисково поведение сред младите хора и уязвимите групи. Активното взаимодействие между заинтересованите страни и работа в мрежа".