Вт., 14/01/2016 - 16:45Януари 2016

За седма поредна година, в навечерието на Св. Благовещение, Община Бургас, Център за подкрепа и личностно развитие и Сливенска митрополия проведоха състезание за ученици от начален курс, изучаващи „Православни християнски традиции, ценности и празници”. В него се включиха отбори от: ЦПЛР-Варна, ОУ”Кирил Христов”- Стара Загора- два отбора, СОУ”М.Горки”-Стара Загора, ОУ”В.Левски”-гр.Българово-два отбора, СОУ”Епископ К.Преславски”- Бургас, ОУ”П.Яворов”-Бургас- 2отбора, ОУ”П.Р.Славейков”-Бургас, ОУ”Хр.Ботев”-кв.Ветрен, СОУ”К.Петканов”-Бургас и ОУ”Г.Бенковски”-два отбора. Участниците в надпреварата трябваше да решават занимателна „Кръгословица”, „Анаграми”, да разпознават и напишат имената на различни църковни съсъди, както и да разпознават икони.
На първо място с равен брой точки се класираха отборите на ОУ”П.Р.Славейков”- Бургас и ОУ”Хр.Ботев”-кв.Ветрен, второто място остана за СОУ”К.Петканов”-Бургас, а третото място си разделиха отборите на ЦПЛР-Варна и втория отбор на ОУ ”Г.Бенковски”- Бургас. Всички участници получиха грамоти, купи и предметни награди.

ОБЩИНА БУРГАС
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – БУРГАС
СЛИВЕНСКА МИТРОПОЛИЯ
ОРГАНИЗИРАТ
СЕДМО ОБЩИНСКО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРАВОСЛАВНИ
ХРИСТИЯНСКИ ЦЕННОСТИ, ТРАДИЦИИ И ПРАЗНИЦИ
I. ЦЕЛИ:
Общинското ученическо състезание по „Православни християнски ценности, традиции и празници” е част от образователните дейности по реализиране на Стратегията за православно образование, просвета и култура на Община Бургас.
Насочено е към активизиране на религиозно-познавателна активност у учениците от началните класове, изучаващи Религия-Православие.
Малките ученици могат да упражнят формираните и усвоени знания и умения в учебните часове по Религия върху християнските ценности, православното богослужение и църковните празници, като проявят съобразителност и покажат наученото в екипна форма.

II. УЧАСТНИЦИ:
• Ученици от начален етап на образованието.
• Участието е с отбор от 4 (четирима) ученици.
• Всяко училище може да се включи в състезанието с не повече от два отбора.

III. ЕЛЕМЕНТИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

1-ви кръг - Занимателна игра „Кръгословица”
Съдържанието на кръгословицата е съставено от имена на старозаветни библейски герои. При записването им не се пише съюзът и. Участниците във всеки отбор трябва внимателно да прочетат всеки въпрос. След като намерят верния отговор, да го запишат в кръгословицата, като започнат от периферията към центъра. Отговорите се записват според номерацията, посочена в кръгословицата.
Време за работа - 10 (десет) минути.

За правилен отговор в рамките на определеното време отборът получава 5 (пет) точки. При верен, но непълен отговор, се дават 3 (три) точки.

Максималният брой точки, който всеки отбор може да получи в тази част на състезанието,
е 5 (пет) точки.
2-ри кръг – Занимателна игра „Анаграми”
На всеки отбор се раздава работен лист, на който са представени различни графични изображения в хоризонтален ред. Участниците трябва да разпознаят всяко изображение, да запишат наименованието му, а след това от първата буква на думата да съставят нова.

Време за работа – 10 (десет) минути.

За правилен отговор в рамките на определеното време отборът получава 10 (десет) точки. За всяка разпозната дума отборът получава по 2 (две) точки. Ако отборът не е разпознал вярно 5-те думи, не получава точки.

Максималният брой точки, който всеки отбор може да получи в тази част на състезанието,
е 10 (десет) точки.
3-ти кръг – „Богослужебни съсъди”
Всеки отбор получава работен лист, на който са поставени изображения на различни църковни съсъди (църковна утвар), използвани по време на православното богослужение. Участниците от отбора ще трябва да запишат правилно наименованието на богослужебния съсъд и след това да съединят всяко отделно изображение със съответното описание за него.

Време за работа – 10 (десет) минути.

За правилен отговор в рамките на определеното време отборът получава 10 (десет) точки. Отборът, приключил първи, втори или трети, с правилно написано наименование на богослужебния съсъд и вярно свързано изображение с описанието получава още 5 (пет ) точки. При верен, но непълен отговор, се дават 3 (три) точки.

Максималният брой точки, който всеки отбор може да получи в тази част на състезанието,
е 15 точки.
4-ти кръг – „Разпознаваме иконите”
Всеки отбор получава работен лист, на който са разположени фрагменти от различни икони на светии. Отборът ще трябва да разпознае светеца, изобразен на иконата, и да запише името му.

Светците, включени в списъка, са: Св. Йоан Рилски, Св. Мина, Св. Екатерина, Св. Варвара, Св. Игнатий Богоносец, Св. Йоан Кръстител, Св. Теодор Тирон, Св. Димитрий Солунски, Св. Княз Борис, Св. Георги Победоносец, Св. Св. Кирил и Методий, Св. София и дъщерите й - Вяра, Надежда, Любов; Св. Климент Охридски, Св. Николай Чудотворец, Св. Стефан, Св. Злата Мъгленска, Св. Петка, Свети Йоаким и Анна, Св. Евтимий Патриарх Търновски, Св. Благовещение.

Време за работа – 10 (десет) минути.

Всеки отбор получава 10 (десет) точки за разпознаване на иконите. При верен, но непълен отговор, се дават 3 (три) точки.

Максималният брой точки в тази част на състезанието е 10 точки.

МАКСИМАЛНИЯТ БРОЙ ТОЧКИ, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ В СЪСТЕЗАНИЕТО, Е 40 (ЧЕТИРИДЕСЕТ). ОТБОРЪТ С НАЙ-МНОГО ТОЧКИ Е ПОБЕДИТЕЛ. ЖУРИТО КЛАСИРА ОТБОРИТЕ НА 1-ВО, 2-РО И 3-ТО МЯСТО, СПОРЕД СЪБРАНИЯ БРОЙ ТОЧКИ.

ЗАБЕЛЕЖКА: АКО ДВА ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТБОРА СЪБЕРАТ РАВЕН БРОЙ ТОЧКИ, ПОБЕДИТЕЛЯТ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЧРЕЗ ОТГОВОР НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ОБЛАСТ „БИБЛЕЙСКА ИСТОРИЯ”. ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ОТБОРА ОТГОВАРЯТ НА ВЪПРОСА. ЖУРИТО ЩЕ ПРИСЪДИ 5 ТОЧКИ НА ОТБОРА, ОТГОВОРИЛ НАЙ-БЪРЗО И ВЯРНО.

Състезанието ще се проведе на 24.03.2016 г.
от 10.00 ч. в Младежки културен център – Бургас

Заявки за участие се приемат до 17 март 2016 г.
включително на електронна поща odk_bourgas@abv.bg
или на тел: 844-549 (всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа).

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЦПЛР – БУРГАС
Ул. Райна Княгиня № 11
Тел: 056 844-549 – Атанасия Петрова, Жани Любомирова
Е-mail: odk_bourgas@abv.bg

Творби