понеделник, 28 Март, 2016всички новини

СЪОБЩЕНИЕ: Предлагаме ви примерна програма и концертите за различните стилове по дни.

На вниманието на ръководителите на формации!!!
Формациите, пристигащи с автобуси и микробуси, могат да ползват БЕЗПЛАТНО общинския паркинг на ул. "Генерал Гурко" (зад III поликлиника). За целта ще им бъдат раздавани в момента на пристигането специални талони, удостоверяващи участие в Националния конкурс. Автобусите ще спират на автобусна спирка 12"а" (на гърба на Дома на нефтохимика) за сваляне на реквизита и участниците. Престоят на автобусите да не бъде по-дълъг от 3-4 минути.

Въз основа на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и условията за отпускане на стипендии /чл.10/ , се правят корекции в статута на Националния конкурс за класически, характерен, съвременен танц и фрий денс в раздел IV. Възрастови групи и раздел VI. Общи условия - т.3 ж.

ВСЕКИ УЧАСТНИК В КОНКУРСА ЗАПЛАЩА ТАКСА ОТ 15лв.
Колективът получава право на участие в конкурса срещу внесена
такса по сметка на Училищно настоятелство към ЦПЛР- Бургас
до 15 април 2016г.

IBAN BG98 BPBI 7937 1020 8966 01
POSTBANK- клон Бургас – BIC BPBIBGSF

Предлагаме Ви
ХОТЕЛИ: "Аква" тел. 056-833-535, х-л "Fors" тел.: -056/ 82-88-52, 0885 915 355, 0876 961 067; х-л "Авеню" - тел.0886 643 333, Телефони +359(0)56 521015, +359(0)56 521418 /цени по договаряне/

ЕТО И СЪСТАВА НА ЖУРИТО НА
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КЛАСИЧЕСКИ, ХАРАКТЕРЕН,
СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ И ФРИЙ ДЕНС-
БУРГАС 2016

Раздел „Класически танц”

• Проф. Хикмет Мехмедов
• Анелия Иванова
• Недко Георгиев

Раздел „Характерен танц”

• Доц. Желка Табакова
• Проф. Хикмет Мехмедов
• Марио Егов

Раздел „Съвременен танц”

• Доц. Желка Табакова
• Галя Калчева
• Петър Илиев

Раздел „Фрий денс”

• Калоян Иванов
• Жаклин Топалова - помощник - треньор в Денс студио "Криейтърс"
• Ани Апостолова