четвъртък, 14 Юли, 2022всички новини

ЦПЛР - Бургас разполага с книжни дневници - 3-63 и 3-63.1. При проявен интерес от образователните институции, може да се свържите с нас на телефон: 0896/87-97-09 (домакин). Плащането ще се извършва по банков път.