четвъртък, 19 Март, 2020всички новини

Във връзка с обявеното извънредно положение до 13.04.2020г., Ви уведомяваме, че кариерните консултанти към ЦПЛР – Бургас осъществяват дистанционно кариерно ориентиране за ученици от 5. до 12. клас. Използва се стандартизиран инструментариум, утвърден от МОН. https://orientirane.mon.bg/

Моля, информирайте учениците, изправени пред избор на образование или професия.

За допълнителна информация:
имейл адрес: cko_burgas@abv.bg
тел. 0885/ 985 433; 056/825 809