вторник, 26 Февруари, 2019всички новини

На 23 февруари 2019 г.  Община Бургас  организира и проведе  първото  състезание по Английски език  за ученици от втори клас " We love English".
В него взеха участие 630 ученици от 28 училища на територията на Община Бургас.
Иновациите в съвременното българско образование се изграждат върху ключови компетенции, сред които е и комуникацията на чужд език.
Реализирането на младите хора в наши дни е свързано преди всичко с владеенето на чужди езици.
В отговор на предизвикателствата,  пред които ни изправя нашето съвремие, Община Бургас за четвърта година осигурява и подкрепя ранното чуждоезиково обучение в предучилищна и начална училищна възраст.

Повече за състезанието по Английски език научете от интервюто: