петък, 9 Октомври, 2015всички новини

http://www.burgas.bg/bg/news/details/1/23624

На 28 септември 2015 година стартираха заниманията по английски език за децата от 3-та и 4-та група на детските градини, и подготвителните групи към училищата. Така 4 190 деца ще бъдат обхванати в обучението, което е два учебни часа седмично. Изучаването на английски език в детските градини досега беше организирано като извънкласна дейност, която се заплащаше допълнително от родителите. Екипът от учители по английски език е сформиран и вече премина обучение с учебните материали, с които ще работят децата. На 11 октомри е обучението на началните учители.
Община Бургас е първата в страната, която въвежда ранно изучаване на английски език официално в учебната програма на детските заведения и подготвителните групи към училищата.
Целта е градът да не изостава от изискванията на пазара на труда и децата от най-ранна възраст да овладяват базовия бизнес език на съвременния свят. От резултатите ще зависи успешното реализиране на следващата идея на Община Бургас - въвеждане на детски интернет за четири и петгодишните

Различни медии отразиха събитието:

Задължително изучаване на английски език в детските градини на Бургас
Това е първата община, където езикът е в официалната програма на детските заведения
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/zadalzhitelno-izuchavane-na-angli...

В Бургас - безплатни уроци по английски в детските градини
http://novanews.novatv.bg/news/view/2015/09/28/125457/%D0%B2-%D0%B1%D1%8...