вторник, 15 Март, 2022всички новини

Телефон за оказване на психологическа помощ на деца и ученици от Украйна:
+359 893 631 573
от 10.03.2022 г. всеки ден от понеделник до петък от 8.30 ч. до 16.00 ч.

Телефон за ресурсно подпомагане за деца със специални образователни потребности:
Дневен център: +359 889 333 678 - директор Катя Джутева

Телефони за допълнителна информация:

+359 876 108 222 - Весела Бъчварова - руски и английски език

+359 895 813 533 - Виктория Димова - руски език

+359 886 029 209 - Атанасия Петрова - руски език

+359 884 344 718 - Кичка Стефанова - английски език