сряда, 11 Март, 2020всички новини

Във връзка със Заповед на Министъра на образованието и науката на Република България № РД09-606/9.03.2020 г.
всички мероприятия, състезания и викторини се отменят до второ нареждане.