четвъртък, 29 Октомври, 2020всички новини

Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, считано от 29.10.2020г до 12.11.2020 г., се преустановяват присъствените занятия в групите по интереси към ЦПЛР-Бургас и ще се провежда дистанционно обучение.