вторник, 3 Ноември, 2020всички новини

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД РД-11-149 /3.11.2020 г. ОТ ДИРЕКТОРА НА ЦПЛР - БУРГАС, СЕ ПРЕКРАТЯВА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ В ЦПЛР-БУРГАС ДО 12.11.2020 г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.