петък, 15 Януари, 2021всички новини

ОБЩИНА БУРГАС,

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ-БУРГАС

И   ДЪРЖАВЕН АРХИВ-БУРГАС

ОРГАНИЗИРАТ

ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБА  „БЪЛГАРСКИТЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРИ И ВЪЗРОЖДЕНЦИ“

Изложбата е посветена на паметните дати от българската история -19 февруари и 3 март.

Общи условия:

Право на участие в изложбата имат всички ученици  от 8.до 12. клас.
Всяко училище или школа може да представи най-много до 2 рисунки.
Изпратените рисунки не се връщат.
Творбите да не са заимствани и публикувани в Интернет.

 

РЕГЛАМЕНТ:

Изисквания за изработване на рисунката:

1. Да е във формат А3/35/50см/;

2. Може да бъде изработена с материали и техника по избор /пастел, акварел, темпера и други/;

3. Данни за участниците да бъдат написани на гърба на всяка рисунка: трите имена, години, клас, училище и телефон за контакт с ръководителя.

 

Краен срок за получаване на рисунките - до 16,30 часа на 10.02.2021 г.

Учениците, взели участие в изложбата, ще получат сертификати от Община Бургас и предметни награди,  осигурени с любезното съдействие на Държавен архив - Бургас,
Регионален исторически музей – Русе, Регионален исторически музей – Плевен, Исторически музей - Батак,  Регионален исторически музей – Ловеч, Регионален исторически музей – Враца, Регионален исторически музей – Пазарджик и др.

Виртуалната изложба  ще бъде поместена на сайта на ЦПЛР-Бургас – odk-burgas.com

Адрес за получаване на рисунките:
Център за подкрепа на личностното развитие -Бургас,
ул. „Райна Княгиня” 11, при организаторите

За допълнителна информация:

Събина Николова –организатор в ЦПЛР-Бургас
0889/03-00-19

e-mail: odk_bourgas@ abv.bg