четвъртък, 9 Февруари, 2023всички новини

Във връзка с провеждането на състезанието по английски език публикуваме насоки за съдържанието на теста за пети клас,който ще бъде предоставен на участниците в деня на състезанието.

Тестът по английски език за общинското състезание обхваща материала изучаван в пети клас, по програмата на МОН. Състои се от езикови задачи, които имат за цел да проверят езиковите умения и компетенции на учениците в тази възрастова група.

В теста са включени 11 задачи, които са свързани с усвояване на лексика, граматични конструкции и езикови умения за четене и писане. Задачите са от следните типове:

-свързване на думи с техните дефиниции на английски език;

-попълване на липсващи думи в изречения;

-попълване на липсващи думи в текст;

-подреждане на разбъркани думи в граматически правилни изречения;

-съставяне на изречения по опорни думи;

-попълване на липсващи думи в текст, с варианти на избор;

-кратки текстове за четене със задача от типа „вярно/невярно“;

-избор на подходящи отговори в диалог.