понеделник, 17 August, 2020всички новини

След наскоро приключилите дейности на  проект "Етнодъга", финансиран от ЦОИДУЕМ/ Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства/, в който взеха участие ученици от ромски, руски и арменски произход, на екипа на ЦПЛР-Бургас се предоставя прекрасна възможност за реализацията на друг проект- "Гнездо на изкуства". Той е на стойност 17123 лв. и ще бъде финансиран от Национална програма "Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в ЦПЛР" по модул А - за развитие на интересите и изявите на подрастващите в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

За първи път МОН даде "зелена улица" на извънучилищните структури в българското образование - ЦПЛР и ОДК, да кандидатстват с проектни предложения за подобряване и модернизиране на материалната база, в която се обучават техните възпитаници - за оборудване на кабинети по технологии, изкуства, спортни зали и обсерватории.

Чрез одобрения  проект "Гнездо на изкуства" ще бъде подменено изцяло обзавеждането на кабинета по изобразително изкуство на ул. "Райна Княгиня", ще бъдат закупени литература и материали за целогодишната работа на групите по изобразително изкуство и актьорско майсторство. Идеята е бъдещите художници и актьори да се обучават и творят в привлекателна съвременна среда  с използване на интерактивни методи и средства.

В дейностите на проекта са включени 66 ученици, разпределени в 6 групи- 4 по изобразително изкуство и 2 - по актьорско майсторство и техните ръководители - Денислав Белчев, Христо Христов и Атанасия Петрова.

 

Вторият спечелен проект е свързан с професионално ориентиране за ученици от 5-7 клас.

Ще бъдат обхванати 7 училища на територията на област Бургас, включително от град Бургас, Свети Влас, Средец и Малко Търново.  Училищата, включени в проекта, са взели решение на Педагогически съвет да участват по проекта. Кариерните специалисти ще извършват консултации за професионално кариерно ориентиране след 7 клас. Консултациите ще се провеждат в часа на класа след утвърден график в периода от октомври до края на учебната година. В случай на извънредно положение и въвеждане на онлайн обучение, проектът ще премине в онлайн формат.  Кариерните консултанти към ЦПЛР- Бургас извършваха онлайн консултации и през изминалата учебна година по Проект „Успех”, дейност 6.