понеделник, 9 Септември, 2019всички новини

Предлагаме Ви подаване на заявление и декларация за информирано съгласие /вървят в комплект/ по електронен път:

1. Изтеглете заявлението и декларацията за информирано съгласие от прикачения файл.

2. Направете копия във Вашия компютър и ги попълнете.

3. Попълнените документи изпратете на нашия електронен адрес: cplr_burgas@abv.bg