събота, 16 Ноември, 2013всички новини

Денят на здравословното хранене- 14.11.- се превърна във весел празник за децата от детските градини към Община Бургас. Той се проведе в културен център Морско казино с много тематични детски игри. Организатори на празника са Община Бургас и Център за подкрепа и личностно развитие. Всички деца от градините ЦДГ 31 „Веселушко”, ЦДГ 17”Раковина”, ЦДГ 9 “Пламъче”, ОДЗ 9 „ Делфин”, ОДЗ 5 ”Иглика”, ОДЗ 4
„Калина- Малина”- Ветрен и ОДЗ 2 „Звездица- Зорница” получиха много награди и за тяхна радост деца от театралната школа към Център за подкрепа и личностно развитие представиха пиесата „Ежко бежко и баба Меца”.