Ср., 22/03/2017 - 16:30Март 2017

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РИО - БУРГАС
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
ОБЩИНА БУРГАС
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – БУРГАС

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО
“ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ”

с мото:

„ Чиста вода – чиста планета ”
22 март 2017 г.

І. ЦЕЛИ: Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и творчеството. Да се стимулират тяхната творческа изява, любов към изкуството и личната им позиция за опазване и използване на водите и съхраняване на природата.

ІІ. УЧАСТНИЦИ: Ученици от 1-ви до 12-ти клас в 3 възрастови групи от всички училища, школи и извънучилищни звена от страната:

І-ва възр.гр. – 1-4 клас
ІІ-ра възр.гр. – 5-8 клас
III-ра възр.гр.- 9-12 клас

Регламент: Конкурсът е в два раздела:

• Поезия- за всички възрастови групи
• Проза- разказ – за всички възрастови групи

Право на участие имат всички ученици от 1 до 12 клас. Всеки участник може да представи едно стихотворение и/ или един разказ Всяко учебно заведение или школа може да участва с до трима участници с по едно произведение във възрастова група и раздел.

Всяко конкурсно произведение трябва да е разпечатано в 3 екземпляра и да съдържа следната задължителна информация:

• име и фамилия на участника
• клас, училище , школа /извънучилищно звено/ , точен адрес
• ръководител- телефон и e-mail за връзка

Срок на изпращане на произведенията: 02.03.2017 г. – важи датата на пощенското клеймо.

Произведения, пристигнали извън определения срок и по електронна поща, не се разглеждат и журират!

ТВОРБИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ С ОПИС И ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ НА АДРЕС:

ЦПЛР-гр. Бургас
Ул. ”Райна Княгиня”№11
Тел./факс: 056/ 844 549, 843 643

Творби, изпратени по електронна поща не се приемат!

Резултатите ще бъдат обявени на 15.03.2017 г. на сайта на ЦПЛР-Бургас: www.odk-burgas.com

Награждаването ще бъде на 22 март 2017 година от 16,30 часа в Културен център „Морско казино”

Заявки за участие в церемонията по награждаването се подават в срок до 17 март 2017 г. на адрес:

Наградите се получават лично или по куриер за сметка на получателя.

Творби