Ср., 22/03/2017 - 16:30Март 2017

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РИО - БУРГАС
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
ОБЩИНА БУРГАС
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – БУРГАС

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО

“ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ”

с мото:

„Чиста вода – чиста планета.”
22 март 2017 г.

І. ЦЕЛИ: Да се даде възможност за изява на творческите заложби на децата и учениците, както и да се стимулира техният интерес към решаване на проблемите с опазване и използване на водите и съхраняване на природата. Конкурсът има за цел е да се превърне в място за обмен на знания, умения и нови идеи.

ІІ. УЧАСТНИЦИ: Ученици от 1-ви до 12-ти клас в 3 възрастови групи на всички училища, школи и извънучилищни звена от страната:

Регламент: Конкурсът се провежда в три възрастови групи:

І-ва възрастова група. – 1-4 клас
ІІ-ра възрастова група – 5-8 клас
III-ра възрастова група- 9-12 клас

Всяко училище, школа или клуб може да представи най-много три рисунки и/или три приложни творби в съответната възрастова група, т.е. максимум 9 броя.

Краен срок: 02. 03. 2017 г. – ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРИСТИГНАЛИ ИЗВЪН ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОК, НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ И ЖУРИРАТ!

Произведенията не се връщат.

Жанров обхват: графика, акварел, живопис, приложно творчество /керамика, стъклопис и батик/.Приложните творби да са леснопреносими и подходящи за експониране върху маси.

Материали и техника: по избор

Формат на творбите без паспарту 35/50

Всяка творба трябва да съдържа следната задължителна информация:

- Трите имена на автора
- Възраст, клас
- Ръководител
- Училище, школа, извънучилищно звено и точен адрес
- телефон и e-mail за контакт на ръководителя

ТВОРБИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ НА АДРЕС, ПРИДРУЖЕНИ С ОПИС СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ :

ЦПЛР-гр. Бургас
Ул. ”Райна Княгиня”№11
Тел./факс: 056/ 844 549, 843 643

Организаторите ще уведомят класираните автори до 15 март 2017 г.
Награждаването ще бъде на 22 март 2017 година от 16,30 часа в Културен център „Морско казино”

Наградите се получават лично или по куриер за сметка на получателя.

Информацията ще бъде качена и на сайта на ЦПЛР-Бургас: www.odk-burgas.com

Заявки за участие в церемонията по награждаването се подават в срок до 17 март 2017 г. на адрес:

ЦПЛР-гр. Бургас
Ул. ”Райна Княгиня”№11
Тел./факс: 056/ 844 549, 843 643
e-mail: odk_bourgas@abv.bg

Разноските по пребиваването са за сметка на участниците.

АРХИВ Учебна 2015 - 2016г.
Моменти от журирането...

АРХИВ Снимки от състезанието