За контакти използвайте формата по-долу

Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас

 

 

http://www.odk-burgas.com/sites/default/files/page-galleries/logo_new.jpg

Бургас  - 8 000 ул.”Райна Княгиня” 11

тел./факс: 056 / 844 551  директор             

тел./факс: 056 / 843 643  зам.-директори

тел: 056 / 844 549  организатори

тел: 056 / 844 550  техн. секретар и касиер,  домакин 

тел: 056 / 860 926  гл. счетоводител

E-mail: odk_bourgas@abv.bg; odkbourgas@gmail.com; cplr_burgas@abv.bg

Име, фамилия, длъжност, служебен/мобилен телефон
- Пепа Ангелова - директор; 056/ 844551;0885525810; 0878223576; 0877436411;
- Виктория Димова - заместник – директор учебна дейност; 056/ 843643; 0879692465;
- Кичка Стефанова - заместник – директор учебна дейност; 0888302758;
- Атанасия Петрова - учител – православни християнски традиции, ценности и празници, театрално изкуство и организатор дейности; 056 / 844549; 0878 238 632
- Йорданка Василева - учител ЛФК
- Димитър Гинов - ДФТА "Радост"; учител – танцово изкуство
- Иван Георгиев - "ДФТА "Радост"; корепетитор
- Таня Христова - учител – православни християнски традиции, ценности и празници
- Тодор Стефанов - учител - волейбол
- Христо Христов - учител - изобр. изк.;
- Денислав Белчев - учител - изобр. изк.;
- Севина Трайкова, учител – изобр.изк.
- Пепа Запрянова - НХ "Трепетлика"; учител – музикално изкуство;
- Борислав Пенков - учител - фотограф;
- Георги Янев - учител – авио - и ракетомоделизми
- Стойко Георгиев - ФФ "Шарени гайтани"; учител – музикално изк.
- Мария Иванова - учител – православни християнски традиции, ценности и празници;
- Камелия Данева - учител – православни християнски традиции, ценности и празници;
- Мария Георгакева - кариерен консултант; 0885 985 433;
- Кристиян Колев - кариерен консултант;
- Кристина Скобелева - кариерен консултант;
- Румяна Михайлова - кариерен консултант;
- Таня Попова - кариерен консултант;
- Дияна Сиракова - домакин; 056/843643, 0879405576
- Цеца Янева - касиер; 056/844550; 0877436422;
- Събина Николова - технически сътрудник, организатор дейности; 0889/680179;
- Асен Георгиев - техн. секретар;
- Ганка Динкова - чистач/хигиенист;

Контакти