Ср., 30/10/2019 - 16:30Октомври 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- БУРГАС                       

ОБЩИНА БУРГАС

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН" - ВАРНА

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - БУРГАС

И

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – БУРГАС

ОРГАНИЗИРАТ

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА,  ФОТОГРАФИЯ И МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

„МОРЕТО НЕ Е ЗА ЕДНА ВАКАНЦИЯ”- 2019 г.

Конкурсът е част от програмата на Община Бургас и Центъра за подкрепа на личностното развитие - Бургас за отбелязване
на Международния ден на Черно море - 31 октомври, и се провежда в три раздела:

А. Конкурс за рисунка:

Във  всяка възрастова група ще бъдат раздадени награди за 1-во, 2-ро и 3-то място и поощрения. Предвидена е и  една специална награда.

Б. Конкурс за фотография:

Конкурсът има  за цел да привлече вниманието на  учениците към проблема със замърсяването на крайбрежната зона, причинено от човешката дейност, и да провокира активно екологично поведение за намаляване на отпадъците по плажната ивица и в морето.
Във  всяка възрастова група ще бъдат раздадени награди за 1-во, 2-ро и 3-то място. Предвидена е и  една специална награда.

В. Конкурс за мултимедийна презентация:

Компетентно жури ще оцени всички получени презентации и ще покани за представяне по време на награждаването само класираните на първо място в двете възрастови групи. Останалите наградени ще получат наградите си по куриер или на церемонията по награждаване.
В категорията ще бъдат връчени I,II, III награда и 2 поощрителни награди.

 

Всяка творба трябва да бъде придружена със следната информация:

-трите имена на автора;

- години;

- училище / клуб и ръководител;

- адрес, на който да се изпрати наградата, ако бъде присъдена такава;

- телефон за контакт

 

Творбите  и заявление за участие в конкурс /изтегля се от сайта на ЦПЛР-Бургас: www. odk–burgas.com  -  Административни услуги/ да се представят или изпратят до 11 октомври 2019 г. на адрес:

За конкурса „Морето не е за една ваканция”
Център за подкрепа на личностното развитие
ул. „Райна Княгиня” 11
гр. Бургас – 8000

Организаторите ще уведомят по подходящ начин наградените автори до 23 октомври 2019 г.

Церемонията  за връчване на наградите и откриване на изложбата с отличените рисунки и фотографии ще се състои на 30 октомври 2019 г. от 16,30 часа в Бургас, Културен център „Морско казино”, зала „Петя Дубарова ”.

 

В ПРИКАЧЕНИЯ СТАТУТ ПОДРОБНО МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ВЪВ ВСЯКА ЕДНА КАТЕГОРИЯ.

ВСИЧКИ ТВОРБИ, КОИТО УЧАСТВАТ В КОНКУРСА „ МОРЕТО НЕ Е ЗА ЕДНА ВАКАНЦИЯ” /РИСУНКИ, ФОТОГРАФИИ И МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ/ ОСТАВАТ ВЪВ ФОНДА НА ЦПЛР-БУРГАС И НЕ СЕ ВРЪЩАТ НА ТЕХНИТЕ АВТОРИ.

 

Контакти на организаторите:

тел.: 0889 03 00 189 - Събина Николова – организатор
тел.: 056 843 643 - зам.- директори
тел: 056/ 84-45-49 и 0877 43 64 14 - организатори  
или за въпроси: e-mail: odk_bourgas@abv.bg