Вт., 29/10/2020 - 17:00Октомври 2020

ОБЩИНА БУРГАС
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – БУРГАС
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ЧЕСТВАНЕ НА 400-ТА ГОДИШНИНА ОТ УСПЕНИЕТО НА СВЕТИ ПИМЕН ЗОГРАФСКИ
И НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ КЪМ ХРАМ „СВЕТИ ПИМЕН ЗОГРАФСКИ”- КВ. КРАЙМОРИЕ

ОРГАНИЗИРАТ

КОНКУРС ЗА РИСУНКА И ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА ЗА УЧЕНИЦИ  НА ТЕМА

«СВЕТИ ПИМЕН ЗОГРАФСКИ- ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ БУДИТЕЛ»

 

1.ЦЕЛИ: Конкурсът се провежда във връзка с 400 годишнината от успението на свети Пимен Зографски , който поставя началото на Българското възраждане.

Той има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към изобразителното изкуство, литературата и православието, да стимулира тяхната творческа изява, любовта към изкуството и личността на свети Пимен Зографски- първия български будител.

 

2.РЕГЛАМЕНТ: Конкурсът се провежда в 2 раздела:

А. Раздел „Рисунка”:

В конкурса могат да участват ученици от I до XII клас:

- Първа група –  ученици от I до IV клас;

- Втора група – ученици от V до VII клас;

- Трета група – ученици  от VIII до ХII клас

 

Всеки участник може да представи  само по  1/ една/ рисунка, а всякo училище, клуб, читалище или творческа формация  – до 5 / пет/ рисунки.

Използвана техника – акварел, темпера, пастели, туш

Формат на листа – 35 / 50 см без паспарту.

 

Б. Раздел „Литературна творба( есе или разказ)”

Всеки участник може да представи до 2 произведения в този раздел.

Конкурсни изисквания:

- съответствие с темата на конкурса;

- вероучителна точност;

- адекватно жанрово изпълнение на творбата;

- оригиналност, художественост и др.;

- спазване на правописните и пунктуационни правила

 

Условия за участие:

В конкурса могат да участват ученици  в две възрастови групи:

- Първа възрастова група - ученици от V до VII клас;

- Втора възрастова група – ученици  от VIII до ХII клас

 

Творбите да са в обем до 2 машинописни страници.

Да не се изпращат произведения на хартиен носител до ЦПЛР- Бургас.

 

 

Изисквания за двата раздела:

Всяка творба трябва да бъде придружена със следната информация:

трите имена на автора, училище/ клуб/, клас, име на ръководителя, телефон за връзка.

 

Рисунките се изпращат до 21 октомври 2020 г. на адрес:

За конкурса „Свети Пимен Зографски- първият български будител”

Център за подкрепа на личностното развитие
ул. „Райна Княгиня” 11
гр. Бургас – 8000

 

Литературните творби се изпращат на електронна поща smartodk@abv.bg

 

Към  всички творби изпратете и заявление за участие в конкурс / изтегля се от сайта на ЦПЛР-Бургас: www.odk-burgas.com  -  Административни услуги/ .

Жури от бургаски художници и учители по изобразително изкуство ще определи носителите на наградите в раздел  „Рисунка”.

Жури от преподаватели по Религия православие, БЕЛ, богослови и писатели ще определи носителите  на наградите в раздел „Литературна творба”.

 

Обявяване на резултатите – 23.10.2020 г. на сайта на ЦПЛР – Бургас: https://www.odk-burgas.com/

Организаторите ще уведомят по подходящ начин наградените автори.

 

Церемонията за  връчване на наградите ще се състои на 29 октомври 2020г. от 17.00 ч.

в Културен център „Морско казино”, зала „Петя Дубарова”.

 

ВСИЧКИ ТВОРБИ, КОИТО УЧАСТВАТ В КОНКУРСА, ОСТАВАТ ВЪВ ФОНДА НА ЦПЛР-БУРГАС И НЕ СЕ ВРЪЩАТ НА ТЕХНИТЕ АВТОРИ.

 

За допълнителна информация:

Тел: 056/ 84-45-49 - организатори 

0889030319-Събина Николова-организатор в ЦПЛР- Бургас- раздел „Рисунка”

0886029209-Атанасия Петрова-организатор в ЦПЛР- Бургас- раздел „Литературна творба”

 

Творби