Вт., 06/10/2022 - 09:30Октомври 2022

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- БУРГАС

ОБЩИНА БУРГАС

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ - ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

И

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – БУРГАС

 

ОРГАНИЗИРАТ

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ

„МОРЕТО НЕ Е ЗА ЕДНА ВАКАНЦИЯ”- 2022 г.

 

 

Конкурсът е част от програмата на Община Бургас и Центъра за подкрепа на личностното развитие - Бургас за отбелязване на Международния ден на Черно море- 31 октомври.

 

 Раздел „Фотография”:

 

Конкурсът в раздел „Фотография” има  за цел да привлече вниманието на  учениците към проблема със замърсяването на крайбрежната зона, причинено от човешката дейност и да провокира активно екологично поведение за намаляване на отпадъците по плажната ивица и в морето.

Снимките трябва да са свързани със замърсяване на крайбрежната зона и морето, примери за активно екологично поведение или морски пейзаж.

Условия за участие:

В конкурса могат да участват индивидуално любители - фотографи в две възрастови групи:

- Първа възрастова група - ученици от V до VII клас;

- Втора възрастова група – ученици  от VIII до ХII клас

 

За участие се приемат САМО РАЗПЕЧАТАНИ   във фотостудио на фотохартия или център за дигитални услуги  черно-бели и цветни фотографии с формат / А4/ . Фотоколажи не се приемат. Снимките да са с минимална редакция с фотообработващ софтуер -  да не са силно  ретуширани и да не съдържат надписи, графики, рамки или дати.

 

Всеки участник може да изпрати  само 1/една/ творба. Серия от 3 снимки  се счита за една творба/ триптих/.

 

Всяка фотография трябва да бъде придружена със следната информация: трите имена на автора, клас , училище/ клуб, име на ръководителя, телефон за връзка, адрес, на който да се изпрати наградата, ако бъде присъдена такава.

 

Фотографиите да са придружени от заявление за участие в конкурс / изтегля се от сайта на ЦПЛР-Бургас:

www.odk-burgas.com  -  Административни услуги/, да се представят или изпратят

до 14 октомври 2022 г. на адрес:

За конкурса „Морето не е за една ваканция”

Център за подкрепа на личностното развитие

ул. „Райна Княгиня” 11

гр. Бургас – 8000

Не се журират творби, изпратени на електронната поща на ЦПЛР-Бургас.

Обявяване на резултатите – 21.10.2022 г. на сайта на ЦПЛР – Бургас:

 https://www.odk-burgas.com/

 

Организаторите ще уведомят по подходящ начин наградените автори.

Церемонията за  връчване на наградите ще се състои на 27 октомври 2022г. от 16,30 часа в Културен център „Морско казино”.

 

 ВСИЧКИ ТВОРБИ, КОИТО УЧАСТВАТ В КОНКУРСА „ МОРЕТО НЕ Е ЗА ЕДНА ВАКАНЦИЯ” ОСТАВАТ ВЪВ ФОНДА НА ЦПЛР-БУРГАС И НЕ СЕ ВРЪЩАТ НА ТЕХНИТЕ АВТОРИ.

За допълнителна информация:

Тел: 056/ 84-45-49 - организатори 

Творби