петък, 1 Октомври, 2021всички новини

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- БУРГАС

ОБЩИНА БУРГАС

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ - ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

И

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – БУРГАС

 

ОРГАНИЗИРАТ

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА, КОМПЮТЪРНА РИСУНКА И  ФОТОГРАФИЯ

„МОРЕТО НЕ Е ЗА ЕДНА ВАКАНЦИЯ”- 2021 г.

 

 

Конкурсът е част от програмата на Община Бургас и Центъра за подкрепа на личностното развитие - Бургас за отбелязване на Международния ден на Черно море- 31 октомври, и се провежда в три раздела:

 

А. Раздел „Рисунка”:

В конкурса могат да участват деца и ученици от 6 до 19- годишна възраст.

- Първа група –  деца от IV група на ДГ и предучилищни групи от училищата;

- Втора група – ученици от I до IV клас;

- Трета група – ученици от V до VII клас;

- Четвърта група – ученици  от VIII до ХII клас

Всеки участник може да представи  само по  1/ една/ рисунка, а всяка детска градина, училище, клуб, читалище или творческа формация  – до 5 / пет/ рисунки.

Използвана техника – акварел, темпера, пастели, туш

Формат на листа – 35 / 50 см без паспарту.

 

Б. Раздел „Компютърна рисунка”:

Условия за участие:

В конкурса могат да участват ученици  в две възрастови групи:

- Първа възрастова група - ученици от V до VII клас;

- Втора възрастова група – ученици  от VIII до ХII клас

Всеки участник може да изпрати  само 1/ една/ творба.

 

Изисквания:

-Да са изработени на графична програма по избор( напр.Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Ilustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic и др.).

-Творбите да са авторски.

-Рисунките да са разпечатани на хартиен носител с размер  на листа формат А4.

-Да не се използват готови обекти или картинки.

-Да са рисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори.

 

В. Раздел „Фотография”:

Конкурсът в раздел „Фотография” има  за цел да привлече вниманието на  учениците към проблема със замърсяването на крайбрежната зона, причинено от човешката дейност и да провокира активно екологично поведение за намаляване на отпадъците по плажната ивица и в морето.

Снимките трябва да са свързани със замърсяване на крайбрежната зона и морето, примери за активно екологично поведение или морски пейзаж.

Условия за участие:

В конкурса могат да участват индивидуално любители - фотографи в две възрастови групи:

- Първа възрастова група - ученици от V до VII клас;

- Втора възрастова група – ученици  от VIII до ХII клас

 

За участие се приемат САМО РАЗПЕЧАТАНИ   във фотостудио на фотохартия или център за дигитални услуги  черно-бели и цветни фотографии с формат / А4/ . Фотоколажи не се приемат. Снимките да са с минимална редакция с фотообработващ софтуер -  да не са силно  ретуширани и да не съдържат надписи, графики, рамки или дати.

Всеки участник може да изпрати  само 1/една/ творба. Серия от 3 снимки  се счита за една творба/ триптих/.

Всяка фотография трябва да бъде придружена със следната информация: трите имена на автора, клас , училище/ клуб, име на ръководителя, телефон за връзка, адрес, на който да се изпрати наградата, ако бъде присъдена такава.

 

Рисунки, компютърни рисунки, фотографии, придружени от заявление за участие в конкурс /изтегля се от сайта на ЦПЛР-Бургас:

www.odk-burgas.com  -  Административни услуги/, да се представят или изпратят

до 15 октомври 2021 г. на адрес:

За конкурса „Морето не е за една ваканция”

Център за подкрепа на личностното развитие
ул. „Райна Княгиня” 11
гр. Бургас – 8000

Не се журират творби, изпратени на електронната поща на ЦПЛР-Бургас.

Обявяване на резултатите – 22.10.2021 г. на сайта на ЦПЛР – Бургас:

 https://www.odk-burgas.com/

 

Организаторите ще уведомят по подходящ начин наградените автори.
Церемонията за  връчване на наградите ще се състои на 28 октомври 2021г. от 16,30 часа в Културен център „Морско казино”.

ВСИЧКИ ТВОРБИ, КОИТО УЧАСТВАТ В КОНКУРСА „ МОРЕТО НЕ Е ЗА ЕДНА ВАКАНЦИЯ” /РИСУНКИ, КОМПЮТЪРНИ РИСУНКИ И ФОТОГРАФИИ/ ОСТАВАТ ВЪВ ФОНДА НА ЦПЛР-БУРГАС И НЕ СЕ ВРЪЩАТ НА ТЕХНИТЕ АВТОРИ.

За допълнителна информация:
Тел: 056/ 84-45-49 - организатори
0889/03-00-19 –Събина Николова –организатор