Ср., 04/10/2023 - 09:15Октомври 2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- БУРГАС

ОБЩИНА БУРГАС

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ - ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

И

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – БУРГАС

ОРГАНИЗИРАТ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА

„МОРЕТО НЕ Е ЗА ЕДНА ВАКАНЦИЯ”- 2023 г.

Конкурсът е част от програмата на Община Бургас и Центъра за подкрепа на личностното развитие - Бургас за отбелязване на Международния ден на Черно море- 31 октомври.

Раздел „Рисунка”:

В конкурса могат да участват деца и ученици от 6 до 19- годишна възраст.

- Първа група – деца от IV група на ДГ и предучилищни групи от училищата;

- Втора група – ученици от I до IV клас;

- Трета група – ученици от V до VII клас;

- Четвърта група – ученици от VIII до ХII клас

Всеки участник може да представи само по 1/ една/ рисунка, а всяка детска градина, училище, клуб, читалище или творческа формация – до 5 / пет/ рисунки.

Използвана техника – акварел, темпера, пастели, туш

Формат на листа – 35 / 50 см без паспарту.

Рисунките да са придружени от заявление за участие в конкурс / изтегля се от сайта на ЦПЛР-Бургас: www.odk-burgas.com - Административни услуги/, да се представят или изпратят до 13 октомври 2023 г. на адрес:

За конкурса „Морето не е за една ваканция”

Център за подкрепа на личностното развитие

ул. „Райна Княгиня” 11

гр. Бургас – 8000

Не се журират творби, изпратени на електронната поща на ЦПЛР-Бургас.

Обявяване на резултатите – 20.10.2023 г. на сайта на ЦПЛР – Бургас: https://www.odk-burgas.com/

Организаторите ще уведомят по подходящ начин наградените автори.

Церемонията за връчване на наградите ще се състои на 26 октомври 2023 г. от 16.30 часа в Културен център „Морско казино”.

ВСИЧКИ ТВОРБИ, КОИТО УЧАСТВАТ В КОНКУРСА „ МОРЕТО НЕ Е ЗА ЕДНА ВАКАНЦИЯ” ОСТАВАТ ВЪВ ФОНДА НА ЦПЛР-БУРГАС И НЕ СЕ ВРЪЩАТ НА ТЕХНИТЕ АВТОРИ.

За допълнителна информация:

Тел: 056/ 84-45-49 - организатори

0889/03-00-19 –Събина Николова –организатор

Творби