понеделник, 22 Април, 2019всички новини

ОБЩИНА БУРГАС

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – БУРГАС

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – БУРГАС

 

ОБЯВЯВАТ

 

ОБЛАСТЕН КОНКУРС

за мултимедиен проект

 „ЕВРОПА И МОЯТ КАРИЕРЕН ПЪТ“

2019 ГОДИНА

Регламент

 • ученици от VIII - XII  в  средни училища, професионални и профилирани гимназии.

Цели:

 • Формиране на кариерна цел, лични приоритети, визия за развитие и обективна самооценка;
 • Формиране на умения за развиване на личния бранд – мотивация за самопрезентиране, за изпращане на ясно послание към определена аудитория.

Изисквания към мултимедийните проекти:

Участието е индивидуално за ученици от VIII – XII клас. Допуска се участие само с един проект.

Условия за участие чрез:

 1.  Мултимедийна презентация.
 • Да се вмести в рамките до 20 слайда на компютърна програма по избор;
 • Да бъдат естетически и технически оформени по темата на конкурса;
 • Ще се поощрява използването на авторски материали.

2. Видеоклип

 • Времетраене – до 5 минути;
 • Формат - по избор, но с добра резолюция;
 • При по-голям размер - носител CD, DVD, FLASH.

Изисквания към участниците: 

 • Всеки участник изпраща мултимедийна презентация /видеоклип  по електронен път на имейл: cko_burgas@abv.bg или ги предоставя на носител на организаторите на адрес: 8000 гр. Бургас, ул.”Райна Княгиня” № 11;
 • Конкурсните материали са придружени с формуляр за участие
 • При създаване на идейните проекти да се използва лицензиран или свободно разпространяван софтуер.

Срокове:

 • Краен срок за получаване на формуляра и мултимедийния проект - 03.05.2019 г.
 • Обявяване на резултатите – 8.05.2019 г. на сайта на ЦПЛР – Бургас https://www.odk-burgas.com/
 • Отчитане на резултатите от конкурса и награждаване на отличените с призови места участници ще се извърши на 10.05.2019 г.
 • Организаторите се ангажират да уведомят участниците за мястото и часа на награждаването
 • Конкурсни материали, пристигнали след определения срок, няма да бъдат разгледани и журирани.

Оценяване:

До оценяване не се допускат презентации, които не отговарят на необходимите технически изисквания или на изискванията на конкурса.

Награди:

В категорията ще бъдат връчени I,II, III награда и поощрителни награди.

 

Контакти на организаторите:

8000 гр. Бургас

Ул.“Райна Княгиня“11

ЦПЛР - Бургас

056/82 58 09; 0885 985 433 , cko_burgas@abv.bg

Кристина Стоянова

координатор дейност КОК - ЦПЛР Бургас