понеделник, 18 Юли, 2022всички новини

Предвид  получения брой точки  от кандидатите и на основание Заповед № РД 11 -190/ 19.07.2022 г. , комисията предлага на Директора на ЦПЛР-Бургас да сключи трудов договори за заемане на длъжността „Ръководител направление ИКТ” с класирания на първо място:

Вх. № - АСД – 03 -201/ 06.07.2022 г.

Членове на комисията:

Виктория Димова – заместник- директор на ЦПЛР-Бургас;

Мариета Иванова– кариерен консултант в ЦПЛР-Бургас;

Събина Николова – организатор в ЦПЛР-Бургас

 

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
Файл protokol_ikt.docx15.51 KB