Пон., 23/01/2023 - 11:45Януари 2023

СТАТУТ НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПЕТИ КЛАС

"LET`S HAVE FUN!" 2023 г.

            Уважаеми ученици, колеги и родители, скъпи приятели на английския език,

            Община Бургас организира състезание по Английски език  за ученици от пети клас " Let`s have fun".  

             Цели на състезанието:

да бъде създадена мотивираща и насърчаваща среда сред учениците от прогимназиален етап за усъвършенстване на техните познания по английски език;

да се предостави възможност на учениците да демонстрират своите умения по английски език;

да се популяризира чуждоезиково обучение в прогимназиален етап.

            Състезанието няма за цел да проверява знанията по Английски език на учениците от изучения материал в училище.

Етапи и условия за участие:

I Дати на провеждане

 

            Състезанието ще се проведе по училища на 28.02.2023 г. от 15.00 ч. до 16.00 ч. Срокът за записване на учениците е от 07.02.2023 г. до 17.02.2023 г. включително.  Записването се извършва от учителите по английски език на паралелките от V клас във всяко училище. Резултатите ще бъдат обявени не по-рано от 15.03.2023 г.

 

II.  Условия за участие

            Право на участие в състезанието имат ученици, записани в V клас за учебната 2022/2023 година, от всички училища на територията на Община Бургас. Таксата за участие е 8 лв.    Сметката, по която може да бъде преведена таксата е:

 

Училищно настоятелство към ОДК Бургас

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

BG81UBBS80021097672140

BIC: UBBS BGSF

/Заб. Таксата за правоучастие може да бъде внесена за всички ученици от едно училище с приложен списък. /

             Не се допускат до състезанието ученици, на които родния език е английски език.

III Провеждане на състезанието:

 

            Всяко училище провежда състезанието, като осигурява атмосфера на честна и справедлива надпревара.

 

 IV.   Формат на състезанието:

            Състезанието се провежда на 28.02.2022 г. Участието е анонимно и резултатите ще бъдат обявени чрез входящия номер на участника. Състезанието се провежда чрез тест с продължителност за решаването му до 60 минути. Тестът се състои от езикови задачи за четене и писане, и обхваща лексикалния и граматически материал по Английски език за V клас, съобразен с учебната програма на Министерството на образованието и науката за V клас по Английски език.

            Тестът съдържа 11 задачи, като всяка от тях носи различен брой точки.

            Тестовете ще бъдат предоставени от Община Бургас.

            Класирането се извършва в низходящ ред според получения брой точки.

            Резултатите от участието ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Бургас (www.burgas.bg) и Центъра за подкрепа на личностното развитие (https://www.odk-burgas.com/), не по-рано от 15.03.2023 г. При класиране на участниците в конкурса, на електронната страница на Община Бургас ще бъдат публикувани само входящият номер, под който участва ученикът и неговият резултат. Резултатите ще бъдат публикувани в низходящ ред. Първите трима се класират на І място, следващите от 4 до 28 номер - на второ място, следващите от 28 до 48 номер - на трето място.

 

 V.               Награди

    Класираните участници на призови места ще бъдат отличени с награден фонд от страна на Община Бургас. Наградите включват:

три еднократни финансови награди по Общинска програма "Бургаски деца" за учениците с най-висок резултат; 

медал и грамота за класираните на І, ІІ и ІІІ място;

            Всички участници в състезанието ще получат грамоти за участие.

            За отборно класираните училища на І, ІІ и ІІІ място –грамота, купа и участие в едновневни екскурзии до исторически обекти.

    Датата на връчването на наградите ще бъде обявена с публикуването на резултатите.

             Уведомяваме Ви, че е възможно снимки и видеозаписи, включващи участници в състезанието, да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронни и печатни медии. Всички права на участниците, относно събиране, съхранение и обработка на личните им данни, могат да бъдат реализирани по реда на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.

 

Допълнителна информация можете да получите на телефон:

 056/843643  - зам.-директор на Център за подкрепа на личностното развитие-Бургас, уч. дейност

E-mail:  200257@edu.mon.bg

Адрес : Бургас 8 000, ул. "Райна Княгиня" 11

Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас

 

 

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

Заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“

Творби