вторник, 8 Февруари, 2022всички новини

СТАТУТ НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВТОРИ КЛАС
"WE LOVE ENGLISH" 2022 г.

Уважаеми ученици, колеги и родители, скъпи приятели на английския език, Община Бургас отново организира състезание по Английски език за ученици от втори клас " We love English".   
 

Цели на състезанието:

  • да бъде създадена мотивираща и насърчаваща среда сред учениците от начален етап за усъвършенстване на техните познания по английски език;  
  • да се предостави възможност на учениците да демонстрират своите умения по английски език;
  • да се популяризира ранното чуждоезиково обучение в предучилищна и начална училищна възраст;

Състезанието няма за цел да проверява знанията по Английски език на учениците от изучения материал в училище.

Етапи и условия за участие:

I. Дати на провеждане

Състезанието ще се проведе в два кръга.
Първи кръг ще се състои по училища на 15.03.2022 г. от 14.30 ч. Срокът за записване на учениците за участие е от 14.02.2022 г. до 22.02.2022 г. включително.
Записването се извършва от учителите по английски език на паралелките от ІІ клас във
всяко училище.
Резултатите от участието в първи кръг ще бъдат обявени не по-късно от 28.03.2022 г.
Датата на провеждане на втори кръг ще бъде обявена допълнително.
 
II. Условия за участие
Право на участие в състезанието имат ученици, записани във II клас за учебната 2021/2022 година, от всички училища на територията на Община Бургас. Участието на
учениците е безплатно. В състезанието не се допускат участници, на които английският език им е роден.
 

III.  Провеждане на състезанието:
 
Всяко училище провежда състезанието, като осигурява атмосфера на честна и справедлива надпревара и при условия, гарантиращи спазването на въведените противоепидемични мерки.

IV.   Формат на състезанието:
Състезанието се провежда в два кръга. В първи кръг могат да участват всички ученици, подали заявка за участие. Участието е анонимно и резултатите ще бъдат
обявени чрез входящия номер на участника.
Първи кръг на състезанието се провежда чрез тест с продължителност за решаването му до 60 минути. Тестът се състои от езикови задачи за четене и писане, и обхваща лексикалния и граматически материал по Английски език за II клас, съобразен с учебната програма на Министерството на образованието и науката за II клас по Английски език.

Тестът съдържа 10 задачи, като всяка от тях носи различен брой точки.

Тестовете ще бъдат предоставени от Община Бургас.

За участие във втори кръг организаторите си запазват правото да поканят
участници, класирани с най-високи резултати. С участието във втори кръг ще бъдат
определени наградените в раздел V. 1.

Класирането се извършва по брой точки и е отделно за всеки кръг.

Резултатите от участието в първи и втори кръг ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Бургас (www.burgas.bg) и Центъра за подкрепа на личностното
развитие (https://www.odk-burgas.com/), за първи кръг - не по-късно от 28.03.2022 г., за втори кръг – не-по-късно от м. април 2022 г.

При класиране на участниците в конкурса, на електронната страница на Община Бургас ще бъдат публикувани само входящият номер, под който участва ученикът и неговият резултат. Резултатите и за двата кръга ще бъдат публикувани в низходящ ред. Първите трима ученици с най-висок резултат се класират на І място /според резултатите от втори кръг/, класираните от 4 до 28 номер /според резултатите от първи кръг/ ще бъдат класирани на второ място, а от 28 до 48 номер /според резултатите от първи кръг/ - на трето място.
При равен резултат на двама или повече участници, се класират всички ученици, постигнали съответния резултат.
 
 V. Награди
Класираните участници на призови места ще бъдат отличени с награден фонд от Община Бургас.

Наградите включват:
1. три еднократни финансови награди по Общинска програма "Бургаски деца" за
учениците, класирани на І място от втори кръг, с най-висок резултат;   
2. участие в седемдневен летен езиков лагер за учениците, класирани на ІІ място в
първи кръг;
3. участие в летен езиков курс за учениците, класирани на IIІ място в първи кръг;

Всички участници в състезанието ще получат грамоти за участие.

За отборно класираните училища на І, ІІ и ІІІ място –грамота, купа и участие в еднодневни екскурзии до исторически обекти.  

Датата на връчването на наградите ще бъде обявена с публикуването на резултатите.

Уведомяваме Ви, че е възможно снимки и видеозаписи, включващи участници в състезанието, да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронни и печатни медии.
Всички права на участниците, относно събиране, съхранение и обработка на личните им данни, могат да бъдат реализирани по реда на Закона за защита на личните данни и
Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.
 
Допълнителна информация можете да получите на телефон:  
0884 344 718  -  Кичка Стефанова  - зам.-директор на Център за подкрепа на
личностното развитие-Бургас, уч. дейност
E-mail:  cplr_burgas@abv.bg  
Адрес : Бургас 8 000, ул. "Райна Княгиня" 11  
Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас