Ръководител Стойко Георгиев

График на часовете:
вторник 17:30 - 19:00
База "Изгрев"

сряда 17:30 - 19:00
База "Изгрев"

Ръководител: Весела Бъчварова

График на занятията:
събота 9:00 - 10:10 и 10:20 - 11:30
База "Райна княгиня"
ет. 1 кабинет ЛФК

Ръководител: Таня Христова

График на занятията:
събота 14:30 - 15:50
База "Райна Княгиня"
ет.2, Компютърен кабинет

Ръководител: Таня Христова

График на занятията:
събота 13:00 - 14:10
База "Райна Княгиня"
ет. 2, кабинет Чуждоезиково обучение

В школата се обучават ученици I - V клас.

Ръководител: Виктория Димова

График на занятията:
събота 11:00 - 12:20
База "Райна Княгиня"
ет. 2, кабинет Чуждоезиково обучение

Школата подготвя ученици от VI - VII клас за НВО и ученици XI - XII клас за ДЗИ.

Ръководител: Виктория Димова

График на занятията:
събота 13:00 - 14:30
База "Райна Княгиня"
ет. 1, кабинет Изобразително изкуство

От началото на 2018 година Центърът за подкрепа за личностното развитие – Бургас ще включва и дейности по кариерно ориентиране и консултиране на ученици, родители и граждани.

Графикът е в процес на уточняване

Школа по изобразително изкуство. Ръководител – Севина Трайкова.

Децата от школата по изобразително изкуство с радост посещават занятията. Носители са на много призови места и награди от национални конкурси.

Школата е създадена в началото на учебната 2016 и 2017г.
Ръководител е младият художник Христо Христов

График на занятията:

Христо Христов - Иконопис
база "Райна Княгиня"
понеделник: 17,30 - 19,00 ч.;

Ръководител - Денислав Белчев
График
I - IV клас
база "Райна Княгиня"
вторник: 09,30 - 10,50 ч.; 14,20 - 17,00 ч.;
сряда: 09, 30 - 10,50 ч.; 14,20 - 17,00 ч.;

V-VIII клас
база "Славейков"
понеделник: 15,40 - 17,20 ч.;

Страници