Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас включва и дейност по кариерно ориентиране и консултиране на ученици, родители и граждани.

Момент от урок

Реализацията на младите хора в днешно време е свързана и с владеенето на чужди езици. Ето защо през 2015 г. Община Бургас инициира безплатно обучението по чужд език в ранна възраст, в детските градини и подготвителните училищни групи (5-7 годишна възраст).

Ръководител - Георги Янев

За новата учебна година графикът ще бъде актуализиран през септември.

График за учебната 2023/2024 година:

Обучението по Религия-Православие в Бургас

За новата учебна година графикът ще бъде актуализиран през септември.

График за учебната 2023/2024 г.:

Йорданка Василева ( ЛФК )

За новата учебна година графикът ще бъде актуализиран през септември.

График за учебната 2023/2024 година:

вторник,четвъртъ и петък  : V - X клас