вторник, 4 August, 2015
Организиране на рождени дни и детски партита към УН на ЦПЛР: Целогодишно: 1 час- 3 аниматори с програма, игри, викторина, балони и др.- 100 лв., 2 часа-150 лв. 1 час със 7 аниматори, награди, програма, игри, викторина- 200 лв. За записване: 0887733298, 0877733303