вторник, 30 August, 2022
Близо 80 учители, които тази учебна година ще поемат новите бургаски първолаци, започнаха двудневно обучение в КЦ „Морско казино“ за работа с новия образователен софтуер и методология по проекта на Община Бургас „Първокласно начало“. Част от обучението са интерактивните хардуерни технологии,...
петък, 26 August, 2022
Предвид  получения общ брой точки  от кандидатите и на основание Заповед № № РД – 13-49 / 25.08.2022 г., оценителите предлагат на Директора на ЦПЛР-Бургас да сключи трудов договор за заемане на длъжността „учител по английски език” с класираните на първо и второ място: АСД-03-238/10.08...
четвъртък, 25 August, 2022
ЦПЛР – Бургас за втори път печели проект по националната програма  „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“. Тази година проектът носи наименованието: „Обзавеждане и оборудване на съвременен интегриран кабинет „Art English room”. Проектът е на стойност: 23 805, 93 лв...
петък, 19 August, 2022
Заключителният концерт на Международен форум „Фолклорна палитра“ ще се проведе на 22 август, понеделник, от 19.30 часа на открита сцена „Охлюва“. Бургазлии и гостите на града ще имат възможност да преживеят ритъма и музиката на автентични танци от България, Франция, Румъния и Турция. Събитието ще...
събота, 13 August, 2022
Наредбата влиза в сила от началото на новата учебна 2022/2023 година. В Държавен вестник бр. 65 от 12.08.2022 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. Измененията...