петък, 1 Октомври, 2021
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- БУРГАС ОБЩИНА БУРГАС БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ - ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН И ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – БУРГАС   ОРГАНИЗИРАТ   НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА...
петък, 24 Септември, 2021
На 1 октомври 2021 г. отново отваря врати най - големият център за извънучилищна дейност. Заповядайте!   ШКОЛИ ПО ИНТЕРЕСИ: НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ Чужди езици  Английски език ПГ(5) и ПГ(6) група на детските градини, ПГ и I клас в училищата /през седмицата/...
четвъртък, 16 Септември, 2021
МОСВ, ПУДООС И ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ- БУРГАС ОРГАНИЗИРАТ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ВИДЕОКЛИП НА ТЕМА  „МОРЕТО И БУРГАС“, ПОСВЕТЕН НА 31 ОКТОМВРИ- МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЧЕРНО МОРЕ И ЗА СТИХ НА ТЕМА „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ“ ПО ПРОЕКТ „ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ВЪВ...
сряда, 8 Септември, 2021
ПРОТОКОЛ №РД-13-77/03.07.2021 г. от проведено интервю за длъжността "учител по английски език" по чл. 68 ал.1 т.1 и във връзка с чл.70 ал.1 от КТ - 2 щатни бройки може да изтеглите от прикачения файл.