В Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас има оторизиран административен персонал за преглед и предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация. Заявленията за достъп до обществена информация се подават в деловодството всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч., както и на e-mail: odk_bourgas@abv.bg Адрес: Бургас, ул.

Страници