Заявление за участие в група по интереси по Национална програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ – Модул 1 можете да изтеглите от тук: