Заявление за издаване на удостоверения

Предлагаме Ви подаване на заявления по електронен път: 1.Изтеглете заявлението от таблицата под описанието 2.Направете копие във Вашия компютър и го попълнете. 3.Попълненото заявление изпратете на нашия електронен адрес: info-200257@edu.mon.bg *** Заявленията може да се подават и лично на адрес: ул."Райна Княгиня"11, ет.2