Заявление за записване в група по интереси за ученици от Украйна

Предлагаме Ви подаване на заявление по електронен път:

  1. Изтеглете заявлението за записване от прикачения файл.
  2. Направете копие във Вашия компютър и го попълнете.
  3. Попълненият документ изпратете на нашия електронен адрес: info-200257@edu.mon.bg