Предлагаме Ви подаване на заявление по електронен път:

  1. Изтеглете заявлението за записване от прикачения файл.
  2. Направете копие във Вашия компютър и го попълнете.
  3. Попълненият документ изпратете на нашия електронен адрес: odk_bourgas@abv.bg