Заявление за записване в школа по интереси и декларация информирано съгласие - за учебната 2022-2023 година

Предлагаме Ви подаване на заявление и декларация за информирано съгласие по електронен път:

  1. Изтеглете заявлението и декларацията за информирано съгласие от прикачения файл.
  2. Направете копиe във Вашия компютър и гo попълнете.
  3. Попълненият документ изпратете на нашия електронен адрес: info-200257@edu.mon.bg