Предлагаме Ви подаване на заявление и декларация за информирано съгласие /трите прикачени документа вървят в комплект/ по електронен път:

  1. Изтеглете заявлението и декларацията за информирано съгласие и декларация за Covid 19 от прикачените файлове.
  2. Направете копия във Вашия компютър и ги попълнете.
  3. Попълнените документи изпратете на нашия електронен адрес: cplr_burgas@abv.bg