Заявление за достъп до информация

В Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас има оторизиран административен персонал за преглед и предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация. Заявленията за достъп до обществена информация се подават в деловодството всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч., както и на e-mail:info-200257@edu.mon.bg  Адрес: Бургас, ул. "Райна Княгиня" 11 Лица за контакт: Длъжностно лице по защита на личните данни.