Пет., 23/02/2024 - 14:45Февруари 2024

СЛИВЕНСКА МИТРОПОЛИЯ

ОБЩИНА БУРГАС

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ - БУРГАС

ОРГАНИЗИРАТ

 

ЕПАРХИЙСКИ КОНКУРС ЗА ВЕЛИКДЕНСКО ЯЙЦЕ НА ТЕМА

„ДЕЦАТА И ВЯРАТА”

2024г.

 

ЦЕЛИ: Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на децата и учениците към изобразителното и приложното изкуство и светото православие.

Да се стимулират тяхната творческа изява, любов към изкуството, Бог и православната вяра. Да се научат на милосърдие, да развият творчески умения при сътворяване на експонатите на конкурса, да съхранят традициите и ценностите на православието.

 

УЧАСТНИЦИ: Деца и ученици от детски градини, училища и извънучилищни звена на Сливенска епархия:

І-ва възрастова група  - ПГ в детски градини(деца на 6 години) и ППГ в училищата

ІІ-ра възрастова група  -   от 1-4 кл.

ІІІ-та възрастова група – от 5-7 кл.

IV-та възрастова група- от 8-12 кл.

 

РЕГЛАМЕНТ:

Конкурсът е в 2 раздела:

1)Изобразително изкуство

2)Приложна творба

 

4. КОНКУРСНИ ИЗИСКВАНИЯ:

  -съответствие с темата на конкурса;

  - оригиналност, художественост и др.

В раздел „Изобразително изкуство”- до два броя рисунки от всяка възрастова група от институция :

Да се изпращат рисунки с паспарту- А3( 35/50)

Графика, акварел, живопис и др. техники по избор.

В раздел „Приложна творба”- до два броя творби от всяка възрастова група от институция :

Размер на яйцето или друг вид приложна творба: не по-голямо от 25 см.

Материали –по избор. /Може стъклопис, батик, керамика и др./

Приложните творби да са лесно преносими за експониране върху маси.

Експонатите не се връщат след конкурса, а остават във фонда на ЦПЛР-Бургас.

Конкурсното произведение трябва да има следната информация:

 

Име и фамилия на участника.

Възрастова група, клас, детска градина/училище/ извънучилищно звено.

Точен адрес и телефон.

Декларация за информирано съгласие от родител.

 

ТВОРБИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ  ДО 10.04.2024Г.  НА АДРЕС:

Гр. Бургас- 8000

Ул. „Райна Княгиня”11,ет.2

Център за подкрепа на личностното развитие

За конкурса „Децата и вярата”

/ до Атанасия Петрова- организатор/

 

Жури от преподаватели по Религия православие, изобразително и приложно изкуство

ще определи наградените във всички възрастови групи.

 

Резултатите ще бъдат обявени на 15.04.2024г. на сайта на ЦПЛР-Бургас :

www.odk-burgas.com.

 

Награждаването ще се проведе на 19.04.2024г. в Конгресен център, ет.3, зала 11 от 16.30ч.

Наградите се получават лично от участника или от представител на участника.

Разходите по пребиваването са за сметка на участниците!

 

За допълнителна информация:

Тел. 0886029209- Атанасия Петрова- организатор в ЦПЛР - Бургас

 

 

Творби