Иформация за обучението по Английски език по системата „Play and Talk with Echo”

Реализирането на младите хора в наши дни е свързано преди всичко с владеенето на чужди езици. Поради тази причина в началото на октомври 2015г. Община Бургас въведе безплатно ранно чуждоезиково обучение в детските градини и подготвителните групи в училищата по иноватививната система „Play and Talk with Echo”на издателство „Изкуства”. Децата се обучават два часа седмично.

Основни моменти от обучението са:

1. Календар – всеки час започва с обсъждане на календара – сезони, време, дни от
седмицата, месеца, дата, които се отразяват на таблото.

2. Магическа чанта – в нея учителят слага необходимите за урока дидактични материали, с които да привлече вниманието на децата. По този начин се провокира тяхното любопитство и интерес.

3. Ехо-то – това е главният въображаем герой от учебника, който помага на учителя да се сближи с децата и да ги впечатли.

4. Шапка – с помощта на шапката учителят излиза от назидателната позиция „Аз съм учителят, ти си ученикът и учиш”, а казва „ Ние учим заедно – аз съм един от вас”.

Всичко това спомага за общуването между учителите и децата, формира се положителна мотивация и познавателен интерес.

НОВИНИ

От 26.09.2016г. в детските градини и подготвителните групи в училищата започва учебната година по Английски език по системата „Play and Talk with Echo”. През новата учебна 2016/2017г. в проекта ще бъдат включени и първокласниците, чието обучение ще стартира на 03.10.2016г. На децата, изучавали Английски език предходната учебна година ще бъде проведено входно ниво под формата на игри.