петък, 23 Юни, 2017всички новини

Финално парти на летните школи

НОВИНИ:
Деца от Центъра за подкрепа на личностното развитие- Бургас посетиха своите приятели пожарникари от Районната дирекция за противопожарна безопасност и защита на населението, които за поредна година ги посрещат и им разказват за своята работа. Това е част от програмата на лятното екоучилище, което се провежда в ЦПЛР-Бургас през месец юни, и е свързано с обучението на учениците за действия по време на кризисни ситуации.
Ст. инспектор Асен Асенов разведе малките си гости в Пожарната, показа им помещенията за обучение и почивка на пожарникарите, както и много снимки, запечатали историята на противопожарната служба в Бургас. Той им припомни най- важното, за да не се допусне възникването на пожар, показа им оборудването на противопожарните автомобили.
Децата с интерес наблюдаваха „на живо” как пожарникарите реагираха при действително постъпил сигнал за възникнал пожар, как за по-малко от 1 минута те се подготвиха и тръгнаха, за да помогнат на хората в беда.
„Най- важното в нашата работа е екипността - всеки да може да разчита на другия, когато се наложи.”- сподели ст. инспектор Асен Асенов и посъветва децата да бъдат единни и да помагат на своите приятели.

Посетихме оперета "Четиримата близнаци".

Младши полицейски инспектор Кристина Русенова от 5-то РПУ-Бургас бе гост на децата от екоучилището на ЦПЛР-Бургас. Тя ги запозна с различните видове полицейски служби, униформи, отличителни знаци и помощни средства. Особен интерес предизвикаха белезниците, палката и листите с отпечатъци.
След екстремното преживяване, много деца заявиха желанието си да станат полицейски служители.
Снимки:

***
За поредна година в ЦПЛР-Бургас започнаха летните занимания. За децата от еко- и арт-училищата са предвидени много разнообразни дейности, сред които работа с природни материали, забавна математика и родна реч, спортно-развлекателни игри, посещения на музеи, изложби и забележителности, изучаването на различни видове танци и английски език. Целта, е преди всичко, децата да се забавляват и да осмислят свободното си време през ваканцията, под ръководството на опитни педагози.Летните занимания и школи в ЦПЛР-Бургас ще продължат до края на месец юни.

***
Уважаеми родители,
От 5 до 30 юни 2017г., по решение на ПС, в базите на ЦПЛР-Бургас - ж.к."Изгрев" (с/у бл.16) и ул."Райна Княгиня"11 ще се провеждат занимания в следните летни школи и групи по интереси:

ЦПЛР – жк “Изгрев” срещу бл. 16
/ до ДГ”Веселушко”/

1.Лятно арт-училище - отг.П.Дърмонарова
8.30 – 12.30 часа деца I – IV клас
характерни, съвременни и народни танци, изобр.из-во,
английски език
5-30 юни - цена: 81.60 лв

_______________________________________________________
ЦПЛР – “Райна Княгиня” 11
1. Лятно екоучилище - /приключи записването/

2. Спортно-развлекателни игри -
понеделник и сряда от 15.00 до 16.30 часа
5-30 юни - цена: 30,00лв.

3. Театрална студия I-VII клас
понеделник от 17.30 и събота от 11.00 часа
2 уч.часа - отг.А.Петрова
5-30 юни - цена: 30,00лв.

4. Приложно изкуство
2 пъти седмично по 2 уч.часа - Т.Христова
19 -30 юни - цена 15,00 лв.
_________________________________________________________
5. Изобразително изкуство - отг.Д.Белчев
вторник и четвъртък от 9.30 до 11.00 часа
във фоайето на 1-ви етаж - Дом на Нефтохимика
5-30 юни - цена 30,00лв.

ЛЕТНИ ШКОЛИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 5 - 30 ЮНИ 2017г.

ЦПЛР – “Райна Княгиня” 11

1. Група по английски език – І и ІІ клас
Два пъти седмично по 2 часа
Понеделник и сряда 15.00ч. – 16.30ч.
Цена 30 лв.
Отг. Силвия Челебиева

2. Група по английски език – ІІІ и ІV клас
Два пъти седмично по 2 часа
Понеделник и сряда – 14.00-15.30ч.
Цена 30 лв.
Отг. Яна Дерменджиева
Забележка : от 19.06.2017г. до 30.06.2017г. след часовете по английски език децата могат да посещават безплатно школа по приложно изкуство от 15.30ч. до 17.00ч.

3. Група по английски език – V и VІ клас
Два пъти седмично по 2 часа
Вторник и четвъртък 14.00ч. - 15.30ч.
Цена 30 лв.
Отг. Виолета Богданова

Забележка : от 19.06.2017г. до 30.06.2017г. след часовете по английски език децата могат да посещават безплатно школа по приложно изкуство от 15.30ч. до 17.00ч.

ЦПЛР – жк “Изгрев” срещу бл.16
/ до ДГ”Веселушко”/
1.Лятно арт-училище 5-30 юни
8.30 – 12.30 часа деца I – IV клас
характерни, съвременни и народни танци, изобр.из-во,
английски език - сряда и четвъртък отг. Марина Шопова
цена: 81.60 лв.
отг.П.Дърмонарова

Цените на услугите са за 1/един/ месец и са с ДДС, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас - раздел "Цени на услуги и права, предоставени от Общината, съгласно чл.6, ал.2 от ЗМДТ - Приложение№ 2".

Заявления ще се приемат на ул."Райна Княгиня"11 от 16 май 2017г. - до попълване на групите и школите - максимум до 15 деца.
В края на месец май ще се проведе родителска среща с родителите на децата, които ще посещават полудневното лятно екоучилище и полудневното лятно арт-училище. На тези срещи родителите ще бъдат запознати с правилника за дейността и условията на провеждане на летните занимални и школи, приет на заседание на ПС на ЦПЛР-Бургас.