петък, 17 Май, 2019всички новини

Започва четвъртото издание на лятната IT академия за ученици 3 – 12 клас и студенти. Организатори на академията са Община Бургас, Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас, Университет „Проф. Д-р Асен Златаров” и БСУ.

 Академията ще стартира на 1 юли и ще продължи до 25 юли 2019 година.

Целта на обучението е учениците и студентите да придобият база знания и умения в областта на съвременните информационни технологии, да се научат да програмират на Java,  С++, С# и да създават мобилни приложения.

Записването за IT академията ще започне от 20.05.2019г. до 16.06.2019г. чрез онлайн на платформа с линк на сайта на Община Бургас и ЦПЛР- Бургас:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVpHlyImYdcaOcJEJDqTETLyi5GsCU...

 

или на адрес : ул. „Райна Княгиня” 11 – Център за подкрепа на личностното развитие,  чрез попълване на заявление на хартиен носител.

След 16.06.2019 г. всички подали заявление ще получат входящ номер на своя  имейл адрес.

Ше бъдат сформирани съгласно регламента 6 групи ученици и 2 групи студенти, в специалностите:

  • Програмиране във визуална среда със Scratch 3-4 клас
  • Програмиране на C++ за начинаещи 5 – 7 клас
  • Програмиране на C++ за напреднали 6 – 8 клас
  • Разработка на игри със C# и Unity 8 – 10 клас
  • Проектиране на уеб страници с html, css за начинаещи 5 – 7 клас 
  • Проектиране на уеб страници с html, css, javascript за напреднали 6 – 8 клас
  • Програмиране на Java  и създаване на мобилни приложения- студенти в Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“.
  • Програмиране на С# - студенти в БСУ

Във всяка група ще се обучават по 15 ученици или студенти. Заниманията на учениците ще се провеждат в ПГЕЕ „К. Фотинов”- Бургас по график. Обучителите са изявени преподаватели по компютърни технологии.

Студентите ще се обучават в Университет „Проф. Д-р Асен Златаров”  и в БСУ.

На 19.06.2019г., на сайта на ЦПЛР- Бургас: odk- burgas.com,  ще бъдат поместени входящи тестове от предходни години. Те  ще бъдат свързани  с учебното съдържание на предмета Информационни технологии за съответната възраст и клас и е само за ученици.

Кандидатите ще се явят на  тест на 22.06.2019г. от 10.00 ч. в сградата на ППМГ „Акад. Никола Обрешков”- Бургас. Резултатите от теста ще бъдат изпратени на имейлите на всички участници, регистрирани в платформата и явили се на теста. Успешно издържалите теста ученици ще бъдат приети в Лятната IT академия.

 

Таксата за правоучастие на 1 ученик или студент  е 50 лв. с дофинансиране от Община Бургас. Тя се внася  по сметката на УН към ОДК-Бургас след  обявяване на резултатите.

IBAN: BG98BPBI79371020896601.

Основание за плащане: Такса за Лятна IT академия, трите имена на ученика / студента/, а за ученици под 16 г. и имената на родителя на съответния ученик.

 

На 26.07.2019г. ще се проведе официално закриване на IT академията в Община Бургас. Ще бъдат връчени грамоти за участие за съответния завършен курс на обучение от г-н Димитър Николов- кмет на Община Бургас,  и удостоверения от Университет „Проф. Д-р Асен Златаров” и БСУ. За навършилите 16 години, удостоверението може да послужи и за практикуване на уменията по специалността в лицензирани фирми с подобен предмет на дейност и приложима среда.