петък, 20 Март, 2020 - 16:30Март 2020

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО  И НАУКАТА

РУО- БУРГАС

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

ОБЩИНА  БУРГАС

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ –БУРГАС

 

вторник, 17 Декември, 2019 - 16:00Декември 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

сряда, 30 Октомври, 2019 - 16:30Октомври 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- БУРГАС                       

ОБЩИНА БУРГАС

петък, 22 Март, 2019 - 16:30Март 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РУО- БУРГАС
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
ОБЩИНА БУРГАС
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ –БУРГАС

ОРГАНИЗИРАТ

петък, 19 Април, 2019 - 16:30Април 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РУО-БУРГАС
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
ОБЩИНА БУРГАС
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ - БУРГАС

вторник, 18 Декември, 2018 - 16:30Декември 2018

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
ОБЩИНА БУРГАС

вторник, 30 Октомври, 2018 - 16:30Октомври 2018

Министерство на образованието и науката
Национален дворец на децата
Община Бургас
Регионално управление на образованието - Бургас

сряда, 10 Януари, 2018 - 12:00Януари 2018

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РУО-БУРГАС
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
ОБЩИНА БУРГАС
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ - БУРГАС

сряда, 10 Януари, 2018 - 11:45Януари 2018

Националният конкурс е в 3 раздела: литературно творчество, рисунка и приложно изкуство, фотография.
Целите, участниците и регламента са посочени в статутите.